PL/SQL v příkladech / Objekt

Objektové programování není devizou pouze vyšších jazyků, velmi podobného principu jde docílit i v PL/SQL pomocí speciálního typu OBJECT. Třída, resp. objekt je definován stejně jako např. package, tedy předpisem a samotným tělem.

PL/SQL v příkladech / Procedury a funkce

Mezi pojmenované bloky zařazujeme procedury a funkce. Ty lze volat opakovaně. Deklarativní sekci uvnitř obou druhů metod značí klíčové slovo IS, které je povinné, další členění na výkonnou část a část pro zpracování výjimek je totožné s bloky anonymními.

PL/SQL v příkladech / Skalární datové typy

Datové typy v PL/SQL dělíme na tři základní kategorie, a to na skalární, kompozitní a referenční. Do skalárních můžeme uložit typicky jen jednu hodnotu, kompozitní pojmou pole hodnot, případně jde o složitější struktury jako rekord nebo objekt. Referenční datový typ slouží jako ukazatel.

Poslední komentáře

Přidat komentář...