Oracle 12c / Dotazování z asociativního pole

Pro použití pole v SQL dotazech bylo dříve zapotřebí vytvořit „uložený“ typ na straně SQL serveru a uživateli přiřadit patřičná práva. Oracle 12c práci s poli výrazně zjednodušuje, dotazovat se lze z asociativního pole deklarovaného v packagi.

CREATE OR REPLACE PACKAGE MujBalik
AS
 -- asociativní pole řetězců
 TYPE Varchar_TT IS TABLE OF VARCHAR2(4000) INDEX BY PLS_INTEGER;

END;
/
DECLARE
 lt_Pole MujBalik.Varchar_TT;
 l_Pocet PLS_INTEGER;
BEGIN
 lt_Pole(1):='jedna';
 lt_Pole(2):='dva';
 
 SELECT COUNT(1)
  INTO l_Pocet
  FROM TABLE(lt_Pole)
 ;
 
 dbms_output.put_line(l_Pocet); -- 2
END;

Je ale potřeba brát v potaz, že podobnou konstrukci bohužel stále nelze využít u DML operací.

CREATE TABLE tabulka(
   text VARCHAR2(4000)
 );
DECLARE
 lt_Pole MujBalik.Varchar_TT;
 l_Pocet PLS_INTEGER;
BEGIN
 lt_Pole(1):='jedna';
 lt_Pole(2):='dva';
 
 INSERT INTO tabulka
  SELECT *
   FROM TABLE(lt_Pole) -- ORA-00902: invalid datatype
 ;
END;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *