PL/SQL v příkladech / Výjimky

Jak již bylo naznačeno v úvodu, pro zachytávání chyb běhu programu slouží část bloku uvozená klíčovým slovem EXCEPTION. Rozlišujeme chyby systémové, které jsou vyvolány automaticky při výskytu chyby, a uživatelsky definované, které je nutné vyvolat explicitně příkazem RAISE. Několik nejčastějších systémových popisují následující příklady.

Systémové

VALUE_ERROR

DECLARE
 l_Cislo NUMBER;
BEGIN
 l_Cislo:='Franta';
EXCEPTION
 WHEN VALUE_ERROR THEN
  dbms_output.put_line('Selhala implicitní konverze!');
END;

ZERO_DIVIDE

DECLARE
 l_Cislo NUMBER;
BEGIN
 l_Cislo:=20/0;
EXCEPTION
 WHEN ZERO_DIVIDE THEN
  dbms_output.put_line('Dělení nulou!');
END;

NO_DATA_FOUND

DECLARE
 l_Cislo NUMBER;
BEGIN
 SELECT employee_id
  INTO l_Cislo
  FROM employees
  WHERE (last_name='Vomacka')
 ;
EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND THEN
  dbms_output.put_line('Zaměstnanec Vomacka neexistuje!');
END;

TOO_MANY_ROWS

DECLARE
 l_Cislo NUMBER;
BEGIN
 SELECT employee_id
  INTO l_Cislo
  FROM employees
  WHERE (salary>3000)
 ;
EXCEPTION
 WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
  dbms_output.put_line('Víc než jeden řádek!');
END;

COLLECTION_IS_NULL

CREATE OR REPLACE TYPE Varchar_TT IS TABLE OF VARCHAR2(4000);
/
DECLARE
 lt_Pole Varchar_TT;
BEGIN
 --lt_Pole:=Varchar_TT();
 --lt_Pole.EXTEND(1);
 lt_Pole(1):='test';
EXCEPTION
 WHEN COLLECTION_IS_NULL THEN
  dbms_output.put_line('Neinicializovaný objekt!');
END;

SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT

DECLARE
 lt_Pole Varchar_TT;
 l_Cnt NUMBER;
BEGIN
 lt_Pole:=Varchar_TT();
 lt_Pole.EXTEND(1);
 lt_Pole(2):='test';
EXCEPTION
 WHEN SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT THEN
  dbms_output.put_line('Mimo index pole!');
END;

OTHERS

V jednom bloku je možné odchytit více typů chyb, nicméně platí, že pokud chyba nemá svůj handler, program skončí v obecné výjimce OTHERS. Zprávu o mimořádné události vrací funkce SQLERRM.

DECLARE
 lt_Pole Varchar_TT;
BEGIN
 lt_Pole:=Varchar_TT();
 lt_Pole.EXTEND(1);
 lt_Pole(2):='test';
EXCEPTION
 WHEN COLLECTION_IS_NULL THEN
  dbms_output.put_line('Neinicializovaný objekt!');
 WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line(SQLERRM); -- ORA-06533: Subscript beyond count
END;

V situacích, kdy dopředu víme, že bude operace potenciálně nebezpečná, je dobrou praxí chybám spíše předcházet. Ve velmi rozsáhlých systémech to zjednodušuje následné hledání problému.

DECLARE
 l_NebezpecneCislo NUMBER:=0;
 l_Pocet PLS_INTEGER;
 l_Vysledek NUMBER;
BEGIN
 -- ošetření NO_DATA_FOUND a TOO_MANY_ROWS
 SELECT COUNT(1)
  INTO l_Pocet
  FROM employees
  WHERE (last_name='Russell')
 ;
 IF  (l_Pocet>0)
  AND (l_Pocet<2)
 THEN
  -- existuje právě jeden
  SELECT CASE -- ošetření ZERO_DIVIDE a NULL hodnoty
       WHEN (NVL(l_NebezpecneCislo, 0)=0)
        THEN 0
       ELSE (salary/l_NebezpecneCislo)
      END
   INTO l_Vysledek
   FROM employees
   WHERE (last_name='Russell')
  ;
  dbms_output.put_line(l_Vysledek);
 ELSE
  -- neexistuje nebo jich je víc
  dbms_output.put_line('Počet zaměstnanců: '||l_Pocet);
 END IF;
EXCEPTION
 WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Neznámá chyba!');
END;

Uživatelské

Pokud nám předpřipravené Oracle výjimky nestačí, na řadě je definice vlastních v deklarativní části anonymního bloku nebo package. Pro vyvolání uživatelské výjimky slouží příkaz RAISE.

DECLARE
 VYJIMKA EXCEPTION;
BEGIN
 -- potenciálně
 -- nebezpečné
 -- operace
 RAISE VYJIMKA;
EXCEPTION
 WHEN VYJIMKA THEN
  dbms_output.put_line('Moje výjimka');
END;

Propagace výjimek

Další příklad vysvětluje systém zachytávání a propagace výjimek skrze několik úrovní bloků kódu. V tomto případě jsou výjimky deklarované v samostatném balíku.

CREATE OR REPLACE PACKAGE BalikVyjimek
AS
 VNEJSI_VYJIMKA EXCEPTION;
 VNITRNI_VYJIMKA EXCEPTION;
END;
/
BEGIN
 /* ZAČÁTEK VNITŘNÍHO BLOKU */
 BEGIN
  -- potenciálně
  -- nebezpečné
  -- operace
  RAISE BalikVyjimek.VNITRNI_VYJIMKA;
 EXCEPTION
  WHEN BalikVyjimek.VNITRNI_VYJIMKA THEN
   dbms_output.put_line('Vnitřní výjimka');
 END;
 /* KONEC VNITŘNÍHO BLOKU */
 -- vnitřní výjimka byla odchycena, pokračuji
 -- další
 -- nebezpečnou
 -- operací
 RAISE BalikVyjimek.VNEJSI_VYJIMKA;
EXCEPTION
 -- VNEJSI_VYJIMKA nemá svůj handler, program skončí v obecné
 WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Jiná neočekávaná chyba');
END;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *