PL/SQL v příkladech / Anonymní blok a větvení

Anonymní blok

Program v jazyce PL/SQL se skládá z anonymních a pojmenovaných bloků. Anonymní slouží převážně k oddělení logických částí programu a pro řízení zpracování výjimek.

DECLARE
 -- nepovinná oblast pro deklaraci proměnných
 -- jednořádkový komentář
 /* víceřádkový komentář */
BEGIN
 -- povinná výkonová sekce
EXCEPTION
 -- nepovinná oblast pro zpracování výjimek
END;

Následující příklad demonstruje jednoduché zadeklarování číselné proměnné, přirazení hodnoty, operaci dělení a odchycení obecné výjimky s výpisem na konzoli. Za povšimnutí stojí především deklarace, kde datový typ stojí až za názvem proměnné a přiřazení hodnoty pomocí :=.

DECLARE
 a NUMBER;
BEGIN
 a:=10;
 a:=a/0; -- nelze použít zápis a/=0;
EXCEPTION
 WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line('Dělení nulou!');
END;

Jednotlivé bloky do sebe lze zanořovat. Proměnné se stejným názvem mají platnost jen ve svém bloku.

DECLARE
 a NUMBER:=1; -- zápis výchozí hodnoty rovnou v deklarativní části
BEGIN
 DECLARE
  a NUMBER:=2;
  b NUMBER:=3;
 BEGIN
  dbms_output.put_line(a); -- 2
  dbms_output.put_line(b); -- 3
 END;
 dbms_output.put_line(a); -- 1
 -- proměnná b v tomto bloku neexistuje
END;

Větvení

Řízení toku programu je v PL/SQL realizováno pomocí standardní konstrukce IF THEN ELSE. Jako operátor porovnání se používá =.

DECLARE
 a BOOLEAN:=FALSE; -- logický datový typ
BEGIN
 IF (a=TRUE) THEN -- možno zapsat jako IF (a)
  dbms_output.put_line('true');
 ELSIF (a=FALSE) THEN -- možno zapsat jako ELSIF (NOT a)
  dbms_output.put_line('false');
 ELSE
  dbms_output.put_line('null'); -- pozor, BOOLEAN může být NULL
 END IF;
END;

Možné je samozřejmě také použití příkazu CASE.

DECLARE
 a BOOLEAN;
BEGIN
 CASE a
  WHEN TRUE THEN
   dbms_output.put_line('true');
  WHEN FALSE THEN
   dbms_output.put_line('false');
  ELSE -- není splněna ani jedna podmínka
   dbms_output.put_line('null');
 END CASE;
END;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *