PL/SQL v příkladech / Cyklus FOR a WHILE

Pro cyklické opakování bloku kódu jsou v PL/SQL připraveny konstrukce FORWHILE. Pro pořádek uvádím na konci článku i obecnou smyčku LOOP, kterou ovšem nedoporučuji používat.

FOR

Základní cyklus s pevně daným rozsahem. Stejně jako v jiných jazycích není iterační proměnnou nutné explicitně deklarovat, její platnost je tudíž omezena pouze na daný cyklus. Inkrementace probíhá automaticky.

BEGIN
 FOR i IN 1..5 LOOP
  dbms_output.put(i);
 END LOOP;
 dbms_output.new_line; -- 12345
END;

Velmi často se cyklus FOR využívá pro průchod polem s konečným počtem prvků. V následujícím příkladu stojí za povšimnutí klíčová slova REVERSE obracející směr průchodu a EXIT WHEN sloužící pro předčasné ukončení smyčky.

DECLARE
 TYPE Number_TT IS TABLE OF NUMBER INDEX BY PLS_INTEGER;
 lt_Employee_ID Number_TT;
BEGIN
 SELECT employee_id
  BULK COLLECT INTO
     lt_Employee_ID
  FROM employees
  WHERE (ROWNUM<11) -- omezení na 10 řádků
 ;
 FOR i IN REVERSE 1..lt_Employee_ID.COUNT LOOP
  dbms_output.put(lt_Employee_ID(i)||' ');
  EXIT WHEN lt_Employee_ID(i)=105;
 END LOOP;
 dbms_output.new_line; -- 109 108 107 106 105 
END;

WHILE

Cyklus WHILE nemá pevně specifikovaný rozsah, je omezen pouze podmínkou na začátku. Příklad ukazuje jeden ze způsobů, jak iterovat srze interval dní.

DECLARE
 -- hranice intervalu
 L_ZACATEK CONSTANT DATE:=TO_DATE('4.1.2016', 'DD.MM.YYYY');
 L_KONEC CONSTANT DATE:=TO_DATE('7.1.2016', 'DD.MM.YYYY');
 -- den sloužící jako čítač
 l_Den DATE;
BEGIN
 l_Den:=L_ZACATEK;
 WHILE (l_Den<=L_KONEC) LOOP
  dbms_output.put(TO_CHAR(l_Den, 'DD')||' ');
  l_Den:=l_Den+1;
 END LOOP;
 dbms_output.new_line; -- 04 05 06 07 
END;

V určitých situacích, typicky při více úrovních zanoření, může být užitečné pojmenování si cyklu. Přerušení je opět vyvoláno pomocí příkazu EXIT následovaného jménem návěští.

DECLARE
 -- jako čítač je vhodné použít celočíselný typ z PL/SQL
 -- a "bezpečnou" klauzuli NOT NULL
 i PLS_INTEGER NOT NULL:=1;
 j PLS_INTEGER NOT NULL:=1;
BEGIN
 <<vnejsi_smycka>>
 WHILE (i<11) LOOP
  WHILE (j<11) LOOP
   dbms_output.put(i||j||' ');
   EXIT vnejsi_smycka WHEN (j>2);
   j:=j+1;
  END LOOP;
  i:=i+1;
 END LOOP;
 dbms_output.new_line; -- 11 12 13 
END;

LOOP

Obecná „nekonečná“ smyčka bez specifikace jak podmínky, tak rozsahu. Od verze Oracle 11g přibyla v PL/SQL podpora CONTINUECONTINUE WHEN pro přechod na další iteraci.

DECLARE
 i PLS_INTEGER NOT NULL:=0;
BEGIN
 LOOP
  i:=i+1;
  CONTINUE WHEN (i<3);
  dbms_output.put(i||' ');
  EXIT WHEN (i>4);
 END LOOP;
 dbms_output.new_line; -- 3 4 5
END;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *