Oracle 12c / Top N řádků, stránkování

Top N řádků

Omezení seřazených dat podle počtu řádků se ve starších verzích muselo realizovat vnořeným dotazem. Ten tabulku nejprve uspořádal a až poté bylo možné odfiltrovat počet.

SELECT * 
 FROM (
     SELECT last_name
        , salary
      FROM employees
      ORDER BY salary DESC
    )
 WHERE (ROWNUM<=2)
;

Oracle 12c začleňuje syntax normy ANSI/ISO SQL:2008. Použít lze jak formát ROWS ONLY, který vrací přesný počet řádků, tak i ROWS WITH TIES, kde pokud následující řádky po řádku posledním obsahují duplicity, vrátí se i tyto.

SELECT last_name
   , salary
 FROM employees
 ORDER BY salary
 FETCH FIRST 2 ROWS ONLY
;
SELECT last_name
   , salary
 FROM employees
 ORDER BY salary
 FETCH FIRST 2 ROWS WITH TIES
;

Top N procent řádků

Podobnou konstrukci lze využít i pro procentuální podíl řádků.

SELECT last_name
   , salary
 FROM employees
 ORDER BY salary
 FETCH FIRST 2 PERCENT ROWS ONLY
;

Stránkování

Ještě méně přehledný složený dotaz byl dříve zapotřebí pro stránkování. Nejdříve seřazení, poté omezení horní hranice a na závěr omezení zespodu.

SELECT last_name
   , salary
 FROM (
     SELECT e.*
        , ROWNUM AS start_from
      FROM (
          SELECT *
           FROM employees
           ORDER BY salary
         ) e
      WHERE (ROWNUM<=4)
    )
 WHERE (start_from>2)
;

Nový přístup je nesrovnatelně jednodušší. Oba příklady vrací třetího a čtvrtého zaměstnance s nejmenším platem.

SELECT last_name
   , salary
 FROM employees
 ORDER BY salary
 OFFSET 2 ROWS
 FETCH NEXT 2 ROWS ONLY
;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *