Apache Spark Catalyst Optimizer steps
Catalyst Optimizer

Apache Spark / Dataframe API vs. SQL

Pracovat s daty pomocí Apache Spark je možné hned několika způsoby. Pokud pocházíte spíše z prostředí softwarového vývoje, budete zřejmě inklinovat k použití Dataframe API, tzn. k volání funkcí select, filter, orderBy a dalších.

df.select(
 col("hodnota").as("quantity"),
 col("rok").as("year"),
 col("DRUHZVIRE_txt").as("animal")
).filter(col("uzemi_txt") === lit("Olomoucký kraj"))
 .filter(col("year") === lit("2018"))
 .orderBy(desc("quantity"))
 .show()
+--------+----+---------------+
|quantity|year|     animal|
+--------+----+---------------+
| 609373|2018|     Drůbež|
| 146772|2018|    Slepice|
|  92806|2018|      Skot|
|  85838|2018|    Prasata|
|  39619|2018|     Krávy|
|  9936|2018|      Ovce|
|  5589|2018|Prasnice chovné|
|  1829|2018|      Koně|
|  1599|2018|      Kozy|
+--------+----+---------------+

Pro ty, kterým se na druhou stranu lépe přemýšlí ve „standardním“ SQL, je určen Spark SQL modul.

df.createOrReplaceTempView("animals")

sparkSession
 .sql(
  """SELECT hodnota AS quantity
  |    , rok AS year
  |    , DRUHZVIRE_txt AS animal
  |  FROM animals
  |  WHERE (uzemi_txt='Olomoucký kraj')
  |   AND (rok='2018')
  |  ORDER BY 1 DESC
  |""".stripMargin
 )
 .show()
+--------+----+---------------+
|quantity|year|     animal|
+--------+----+---------------+
| 609373|2018|     Drůbež|
| 146772|2018|    Slepice|
|  92806|2018|      Skot|
|  85838|2018|    Prasata|
|  39619|2018|     Krávy|
|  9936|2018|      Ovce|
|  5589|2018|Prasnice chovné|
|  1829|2018|      Koně|
|  1599|2018|      Kozy|
+--------+----+---------------+

Oba přístupy mají své pro a proti, z hlediska výkonnosti jsou ale identické. Na pozadí se u obou dotazů nejdříve vygeneruje tzv. prázdný plán, který zaručuje formální správnost zápisu. Ten je dále podroben věcné analýze, tedy ověření, že použité tabulky a sloupce opravdu existují a že se použité datové typy shodují se zdrojovými daty. Teprve po tomto kroku vstupuje do hry jedna z nejsilnějších stránek Sparku – optimalizace, vytvoření několika fyzických plánů (= způsobů, jak příkazy provést na konkrétním železe) a následně volba toho, který dokáže dotaz zpracovat za co nejkratší čas a s co možná nejmenším množstvím prostředků.


Celý projekt s příklady je k dispozici na githubu.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *