Apache Spark

Apache Spark / CSV soubor

Apache Spark, jakožto jeden z hlavních zástupců distribuovaných výpočetních systémů, podporuje hned několik formátů pro čtení a zápis dat. Tím pravděpodobně nejjednodušším je textový formát s oddělovači