PL/SQL v příkladech / Objekt

Objektové programování není devizou pouze vyšších jazyků, velmi podobného principu jde docílit i v PL/SQL pomocí speciálního typu OBJECT. Třída, resp. objekt je definován stejně jako např. package, tedy předpisem a samotným tělem.