Milníky v historii databáze Oracle (2/3)

V tomto třídílném článku se pokusím nahlédnout pod pokličku jedné z nejúspěšnějších IT firem na světě, zabrousím do pozadí vzniku jejího nejproslulejšího databázového produktu a neopomenu rozebrat jednotlivé milníky, kterými si firma prošla a kterými potažmo ovlivnila uživatele Internetu na celém světě.

1983

Roku 1983 došlo k zásadnímu „převratu“ v přenositelnosti mezi různými architekturami, jelikož byla databáze kompletně přepsána z jazyka symbolických instrukcí do jazyka C. Verze 3, která toho roku vyšla, mimo rozšíření na unixovou platformu VAX/VMS rovněž zavedla jednu z nejdůležitějších funkcionalit, a to transakce (příkazy COMMIT a ROLLBACK).

Transakce je operace (resp. skupina operací), které splňují následující vlastnosti [1]:

  • A – Atomicita: Transakce se provede buď celá, nebo se neprovede vůbec. To znamená, že nezůstane v „půli cesty“.
  • C – Konzistence: Transakce převádí systém z jednoho konzistentního stavu do jiného konzistentního stavu.
  • I – Izolovanost: Během prováděni transakce ostatní transakce nevidí její částečné výsledky.
  • D – Nevratnost: Když už jednou transakce úspěšně skončí, tak jsou její výsledky trvalé. Nelze tuto transakci zpětně zrušit.

1985

S růstem oblíbenosti propojování počítačů do firemních sítí zabudoval Oracle do verze 5 podporu pro klient-server model. Následující rok byla verze 5 doplněna také o distribuované dotazy. U distribuovaného přístupu nezáleží na tom, kde jsou data po síti rozptýlena, systém se navenek chová jako jedno „úložiště“.

1988

Velmi významným milníkem byl rok 1988, kdy byla světu představena verze 6. Ta přišla s PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language), procedurální nadstavbou SQL založenou na programovacím jazyku Ada. [2] Tato nadstavba se později rozšířila i do dalších relačních databází, jako např. Sybase, IBM DB2 či MS SQL Server.

1992

Po dalších několik let ovšem nebyla možnost program napsaný v PL/SQL uložit rovnou do databáze, případně ho automaticky spouštět po zavolání dotazu. Toto přinesla až verze 7, uvolněná roku 1992.

Kromě stored procedur a triggerů přinesla verze 7 také referenční integritu, což je nástroj pomáhající udržovat vztahy v relačně propojených databázových tabulkách.

Referenční integrita se definuje cizím klíčem, a to pro dvojici tabulek, nebo nad jednou tabulkou, která obsahuje na sobě závislá data. Tabulka, v niž je pravidlo uvedeno, se nazývá podřízená tabulka (slave) a tabulka, jejíž jméno je v omezení uvedeno, je nadřízená tabulka (master).

Příklad: Při vkládání záznamu do tabulky, která obsahuje adresy podniků, se kontroluje, zda vložené poštovní směrovací číslo existuje v tabulce PSČ (směrovací číslo je v tabulce směrovacích čísel primárním klíčem). [3]

1995

Rok 1995 přinesl mnoho změn, jednou z historicky nejdůležitějších je první 64-bitová databáze umožňující adresaci velmi velkého paměťového prostoru.

Toho roku také Larry Ellison představil svoji Internet-centric vizi. Vizi levného počítače, který se bude chovat jako terminál a veškeré informace bude získávat z Internetu. S vizí Internetu úzce souvisí verze Oracle8i (vydaná ke konci roku 1998) podporující webové technologie jako HTTP (hypertext transfer protocol) a Java.

2002

Nativní podporu pro technologii výměny a správy dat – XML (Extensible Markup Language) přinesla až verze následující, Oracle9i.

Zdroje

[alsointhisseries series=“milniky-v-historii-databaze-oracle“]

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *